mopaalikysymys
Mitä mieltä uudesta ulkoasusta?
 

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Mopaali-hanke

Mopaali-hankkeen loppuraportti

AddThis Social Bookmark Button

Blogiteksti on muokattu loppuraportin tiivistelmästä. Hanke päättyy 30.6.2011

Tavoitteet (2008):

Projektin pitkäjänteinen kehitystavoite on edistää julkisten toimijoiden kykyä hyödyntää sosiaaliseen mediaan (SoMe) sekä monimediaisiin ratkaisuihin perustuvia nettikonsepteja ja palveluita osana omaa toimintaansa. Projektin visiona on luoda sosiaalisen median ja monimedian hyödyntämisestä liiketoimintaa. Projektin tarkoitus on kehittää AV-alan yrityksien edellytyksiä sosiaalisen ja monimedian hyödyntämisessä.

Lappilaiset yritykset, julkiset ja muut yhteisöt eivät ole ottaneet vielä käyttöön Internetin nykyisen kehitysasteen tehokkaimpia viestintä- ja markkinointimuotoja: sosiaalisen median ja monimediaisen markkinoinnin keinoja ja välineitä. Nämä ratkaisut ja palvelukonseptit ovat pitkien etäisyyksien Lapissa yksi ratkaisu saavutettavuuteen, kansainväliseen verkostoitumiseen, ammattitaidon siirtoon ja uuden liiketoiminnan synnyttämiseen.

Käsitteiden määrittelyt

Monimediaisessa markkinoinnissa dynaaminen sisältö välitetään yhdistämällä liikkuvaa kuvaa, ääntä, valokuvia, tekstiä, animaatioita tai pelejä monipuoliseksi ja vuorovaikutteiseksi kokonaisuudeksi. Hankkeessa tarkoitetaan monimediaisuudella erityisesti erilaisten mediaelementtien käyttöä Internetin sisällä, mutta myös sillat perinteisiin medioihin pyritään ottamaan huomioon.

SoMe-palveluissa käyttäjät osallistuvat palveluiden sisällön luomiseen ja vuorovaikutukseen perustamalla palveluun oman profiilin, lähettämällä omia videoita, tarinoita, valokuvia, ilmoituksia tai perustamalla ryhmiä ja yhteisöjä.

Projektin tuloksena syntyy lisää monimediaisia ja sosiaalisen median tuotteistettuja asiakaslähtöisiä konsepteja ja referenssejä. Projektin tuloksena eri alojen luovat tekijät saatetaan yhteen ja luodaan poikkialaisia tekijöiden yhteenliittymiä, jotka työskentelevät jaetun osaamisen verkostomaisessa kulttuurissa.

Toiminta ja tulokset

Hankkeessa tuotettiin ei-kaupallisia pilottipalveluita, jotka hyödynsivät sosiaalista mediaa. Tällaisia olivat mm. AVmageentti nettittv, Mopaali.fi sosiaalista mediaa hyödyntävä tiedostuskanava (eli tämä sivu)  ja HyvinvointiTV, kevyttä videotuotantoa ja pilvipalveluita hyödyntävä nettitv-kokeilu hyvinvointialan näkökulmasta. Hankkeessa hyödynnettiin aktiivisesti myös Facebook-sivua sekä Twitteriä, joiden kautta sisältöä välitettiin sosiaaliseen mediaan sekä käytiin dialogia sidosryhmien ja hankeosallistujien kesken.

Osa nettimediakonsepteista kuvattiin vain konseptiasteelle saakka niin kuin oli tarkoituskin. Muutama näistä pääsi toteutukseen asti spin off:nia hankkeen ulkopuolisin voimin. Tällaisia olivat esim. Yrityspalapeli ja Tarinateltta.  Hankkeen yksi tarkoituksista oli toimia innovointi-, asiantuntija- ja kehittely-ympäristönä uusille monimedia- ja SoMe-palveluille.

Piloteissa testattiin erilaisia tapoja tuottaa nettipalveluita ja raportoitiin sitten tekemisestä ja kokemuksista mm. Blogin ja Facebook-sivun kautta. Testattuja tuotantotapoja olivat mm. vesipuotousmalli, jossa teknologia tehtiin kerralla valmiiksi ulkoistettuna palveluna, ketterissä menetelmissä kehitettiin avoimeen lähdekoodiin perustuvia palveluita vähitellen hankkeen aikana. Pilvipalveluissa toiminnallisuudet ovat otettavissa käyttöön heti, mutta sisältö tulee luoda itse. Kokeilimme myös mallia, jossa kaikki tehdään ja koodataan alusta lähtien itse ilman olemessaolevaa alustaa. Kaikissa tuotantotavoissa on omat hyvät ja huonot puolensa ja niiden soveltuvuutta tulee miettiä kyseisen palvelun tavoitteiden ja tarpeiden mukaan.

Keskeisiä kumppaneita olivat Esimerkiksi Rautasilta ja Eero Leppänen, joka auttoi Sosiaalisen median sisältöjen luomisessa hankkeen alussa.  Hankkeen aikana hän erikoistui sosiaalisen median yrittäjäksi.  Innowise ja Harto Pönkä  osallistuivat sisällöntuotantoon hankkeen blogissa. Asiantuntevat selvitykset toivat blogille ja hankkeelle paljon uusia lukijoita ja verkostoja.  Nettitv-toiminnan osalta Hanke oli sisällöillään tukemassa uuden mm. webcasting-lähetyksiin suutautuneen Jo-Jo media käynnistymistä Torniossa.

 Uusina luovuuden soveltamisen ja innovaatioiden kehittämisen työskentelytapoina kehitettiin yritysten verkostoitumista ja innovointia lisäävä Inno Kitchen konsepti, toteutettiin yritysten sosiaalisen median viestintäongelmia ratkova SoMe-klinikka palvelu eri puolilla Lappia sekä järjestettiin useita perinteisempiä työpajoja, tapahtumia ja seminaareja. Suurin tapahtuma oli hankkeen yhdessä muiden alueen kehitysorganisaatioiden kanssa yhteistyössä järjestämä Kaikki(ko) sosiaalisesta mediasta tapahtuma. Kaksipäiväinen tapahtuma keräsi yli 200 osallistujaa.

Keskeisenä  (hankkeille) uutena työskentelymetodina toteutettiin bloggausta ja avointa verkostoitumista ja innovointia sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi tapahtumien aikana pyrittiin raportoimaan analysoimalla nähtyä ja koettua blogiartikkelien kautta, lähettämällä lyhempiä viestejä Facebook-sivun ja Twitter:in kautta sekä hyödyntämällä hankkeessa pilotoitua AV-magneetti NettiTV-tä , kuten myös avoimia pilvipalveluita, kuten Youtube:a ja Vimeo:ta. Hanke toi ensimmäisenä hankkeena blogin käytön osaksi T&K toimintaa Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa.

Eri sosiaalisen median tapahtumiin osallistuttiin aktiivisesti sekä kuulijana, että esiintyjinä. Kansainvälisiin tapahtumista osallistuttiin New Yorkin web 2.0 Expoon sekä Leuvenissa järjestettyyn EuroITV (Interaktiivinen televisio) konferenssiin, jossa hanke piti myös esityksen. Erilaisia yrityksiä ja innovaatioympäristöjä benchmarkattin sekä Pohjois, että Etelä-Suomessa uusien ideoiden saamiseksi sekäosaamisen tuomiseksi Lappiin.

Tämä on viimeinen kirjoitukseni Mopaali-hankkeen blogiin, ainakin toistaiseksi. Siirryn projektipäällikön hommista yrittäjäksi. Hankkeessa on tapahtunut paljon ja sen aikana olen tutustunut hienoihin ihmisiin ja oppinut paljon. Kiitos hankepartnereille sekä  Kemi-Tornion ammattikorkeakoululle, joka lähti toteuttamaan SoMe-hanketta ensimmäisten joukossa sekä tietysti Lapin Liitolle ja Digipolikselle, jotka rahoituksellaan mahdollistivat hankkeen. Uskon, että Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu jatkaa innovatiivisten hankkeiden sarjaa ja jatkaa nettimedian kehittämistä myös tulevissa hankkeissa. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille ja hyvää kesää!

Mikko Manninen

 

 

 

Somefilosofiaa Sometimessa

AddThis Social Bookmark Button

SoMetime tapahtuma Aalto Design Factoryä Otaniemessä,  eroaa viestintätapahtumista ja seminaareista, joissa olen vieraillut. Osallistujien välitön suhtautuminen, mutkaton ennakkoluuloton kommunikointi ja hyväntuulisuus toivat mieleen ennemminkin musiikkifestarin, kuin bisneshenkisen markkinointiseminaarin. Ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua ja jälleennäkemisen iloa. Fiilistelevän koostevideon voi katsoa tästä

Ensimmäisessä Keynote puheenvuorossa Tuija Aalto hyödynsi Sana-assosiaatiopeliä, johon pystyi osallistumaan kännykällä paikan päältä. Monelle jäi mieleen esim. se, että ennen vuotta 1979 syntyneet mieltävät käsitteen "vertaisaika/social age"  "minä" -sanan kautta. Vuoden 1979 jälkeen syntyneet taas "yhteisö" -sanan kautta.  Vuotta 1979 pidetään rajapyykkinä, X ja Y sukupolvien välillä.

Nuorempi Y-sukupolvi, diginatiivit on syntynyt maailmaan, jossa Internet ja sosiaalinen media ovat yhtä itsestään selviä kuin töpselistä tuleva sähkö. Itse olen syntynyt 1977 ja ikään kuin keikun sukupolvien rajoilla. Ehdin kuitenkin nähdä ajan, jolloin nettiä ei ollut ja joka talossa oli vain yksi puhelin ja sekin "rullattavaa" mallia.

Suuri osa esityksistä oli luonteeltaan ihmisten ja työn käyttäytymistä, luonnetta ja kulttuuria käsitteleviä, hyvin vähän puhuttiin uusista teknologioista ja palveluista. Tai jos puhuttiin, ne olivat aidosti käytössä tapahtuman viestinnässä.  Avauksessa nähtiin yhteisöjen muodostumista kuvaava musiikkivideo-installaatio. Purot wikiä demottiin osana valmistelua. Tietysti tapahtuma eli koko ajan sosiaalisen median kerroksessa, Facebook-sivulla, Facebook-ryhmässä, Bambuserissa ja erityisesti Twitterissä.

Tapahtuman teemat olivat pien)yrittäjyys, SoMe b2b-yhteydessä, oppiminen, SoMe:n toimintakulttuuri, maailmanparantaminen, kulttuuri ja taide, kansainvälisyys ja Sosiaalisen median helpdesk.

SoMe yritysten ja organisaatioiden sisäisessä käytössä  paneeli/workshopissa todettiin, että.Sähköposti lisäsi aikanaan tiedon liikkumista organisaatiosta ulos huomattavasti ja sosiaalinen media moninkertaistaa tämän. Ongelmaksi SoMe:n hyödyntämisen yleistymiseen nousi mm. organisaatiobyrokratia. Esittäjien näkemys oli, että mitä enemmän yrityksen siilo vuotaa ulospäin sen parempi se on yritykselle. Tulevaisuuden ammattitaitoa on löytää oikea tasapaino siitä, että työntekijät ymmärtävät mikä on järkevää pitää talon sisällä ja mikä pitääkin kertoa ulos.

Osana illan aktiviteetteja toteutettiin Flahmob tempaus "SoMe-mob", johon itsekin otin osaa. Idea oli aiheuttaa julkista hämmennystä sillä, että osallistujat kokoontuvat Esplanaadin puistoon  ryhmäksi ja räpläävät kännyköitään, tietokoneitaan, iPadejään yms. eivätkä kuitenkaan kymmeneen minuuttiin puhuisi toisilleen mitään. Tilanne aiheuttikin ohikulkijoissa pientä ihmetystä.

 

Erityisenä piirteenä tapahtumassa oli myös se, että ihmiset verkostoituvat aktiivisesti myös digitaalisessa kerroksessa.  Kun muiden tapahtumien jälkeen löytyy taskun pohjalta kasa erilaisia käyntikortteja, sometimen jälkeen niitä ei löytynyt yhtään, mutta Twitterissä, Facebookissa ja Linkedinissä uusia kavereita löytyi kymmeniä. Harva tutkii myöhemmin käyntikorttipinoaan ja soittelee ihmisille, että mitäs projektia nyt teet ja mitä ajattelet tästä uutisesta. Kontakti ihmisiin säilyy sosiaalisessa mediassa, näet ja kuulet, mitä ihmiset tekevät ja mitä he ajattelevat, eikä kukaan estä ottamasta yhteyttä muutenkin.

 Mikko Manninen

Kirjoittaja on Mopaali-hankkeen projektipäällikkö